Ezt olvasta már?

Kiállítás a világháborús bordélyházakról

Az Osztrák-Magyar Monarchia hadvezetésében 1915-re tudatosult az a felismerés, hogy a hosszú ideig tartó háborúban egészségügyi szempontokból szükségessé vált a ...


A Vatikánba volt hivatalos a pécsi püspök

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai november 20. és 24. között ad limina látogatáson vettek részt Rómában. A küldöttség tagját, Udvardy György pécsi megyéspüspököt Gedő Ágnes kérdezte tapasztalatairól, élményeiről a Vatikáni Rádióban.


hirdetés

Most zajlik a magyar püspökök ad limina látogatása itt a Vatikánban. Hétfőn volt a nagy találkozó a Szentatyával, elsőként arra kérném, hogy erről számoljon be. Milyen benyomások érték?

Számomra meghatározó volt a készület ideje is. Ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert az a közeg, az a környezet, vagy az a lelki felkészülés, ami aztán a tegnapi, Szentatyával való találkozáshoz vezetett, az mind befolyásolja azt, hogy hogyan értettem, értelmeztem és éltem meg Ferenc pápával való találkozásunkat. Több mint egy éve készültünk a megfelelő kérdések, kérdőívek alapján, munkatársaimat is bevonva ebbe a folyamatba. Nem gondolom, hogy nekem kellene egyedül megválaszolnom a sok kérdést, hanem úgy gondoltam, maga a felkészülés erre a látogatásra az egész egyházmegye feladata. Egészen bizonyos, hogy visszafelé is jótékony hatással van munkatársaim gondolataira, a saját munkánk értékelésére, megítélésére, illetve arra, hogy milyen kritériumok alapján szervezzük a munkánkat; milyen kritérium alapján állapítjuk meg, hogy ez jó vagy rossz irány. Ez óriási segítség volt már a felkészülési időben is. Így tehát, amikor ez az anyag elkészült, elküldtük a nuncius úron keresztül, ezt követően pedig egyre inkább fokozódott bennem a várakozás, hogyan fogunk találkozni Ferenc pápával, hiszen Jézus az ő megváltói művét az ő Egyházára bízza. Az Egyház Péter bizonyosságával a Föld különböző területein, adott körülmények között végzi a szolgálatát, így a Pécsi Egyházmegyében is. Egészen bizonyos, hogy a mi egyházmegyénk nem Isten háta mögötti hely; nem a világ közepe, de az Isten számára fontos hely, mert akarja, hogy az üdvösség műve ott is megvalósuljon. Ennek a feladatnak az élményével jöttem ebbe a találkozásba, és nagyon nagy öröm volt, hogy az ad limina látogatás első napján Ferenc pápával találkozhattunk.

Föltett-e valamilyen kérdést a Szentatyának?

Püspöktársaimmal együtt sok-sok témát érintettünk, én magam részéről a püspöki konferencián belül a hitoktatásért vagyok felelős, és ezért ezt a témát hoztam elő, hiszen óriási lehetőséget jelent Magyarországon az iskolai hittanoktatás ilyen mértékű bővítése. Természetesen nagyon sok nehézség is mutatkozik ezen folyamat mentén. Számomra is megerősítő és bátorító volt Ferenc pápának az a gondolatsora, amikor az értelem és a szív kapcsolatáról beszélt: mennyire fontos, hogy értelmileg is megalapozzuk a hitünk tanítását, a kultúrának és a nép lelkének az értését, valamint a mai ember küzdelmeinek a megértését. Önmagában egy információ nem biztos, hogy formálja az embert. Hogyan jutunk el az információtól a formálás területére, illetve hogyan tudjuk – és ez egy teljesen reális probléma otthon Magyarországon – az iskolában részt vevő növendékeket, szüleiket elhívni, bevonzani a plébániai közösségeinkbe? Ott tudjuk ünnepelni az Egyházat, az iskola nem annak a területe, nem is lehet, nem is feladata, de nagyon nagy munka az, ami az iskoláinkban az evangélium hirdetése által történik. Mivel sok-sok példát hozott erre vonatkozóan Ferenc pápa, így nagyon könnyű volt megtalálni a mi helyünket, a mi feladatunkat ebben.

Ezen a héten végiglátogatják az illetékes vatikáni dikasztériumokat, pénteken kerül sor látogatásra a Nevelésügyi Kongregációnál. Azt még nem tudjuk, hogy ott milyen információkat fog kapni püspök atya, de arról előzetesen beszámolhat, mivel készül…

Az iskolai hitoktatás ilyen módon való bevezetése, lehetővé tétele számunkra egy nagy lehetőség. De az is látszik iskoláink pedagógusai, nevelői számára, hogy szükséges átgondolnunk azokat a nagyon evidensnek gondolt pedagógiai elveket, amelyek mentén évtizedeken keresztül dolgoztunk. Évtizedeken keresztül alatt azt értem, hogy azokban a gimnáziumokban, amelyek működhettek a szocializmus idején, vagy pedig a rendszerváltást követően nagy lelkesedéssel indultak újra. Nagyrészt olyan modellt, olyan példát hoztak a pedagógusok, amivel rendelkeztek, például egy-egy szerzetesi intézményből hozták a nevelés modelljeit. Sok nehézség, sok küzdelem volt a jellemző a kilencvenes évek elejére, közepére, kialakultak az iskoláink. 2010-11-ben nagyon sok oktatási intézmény került egyházmegyei, szerzetesi fenntartás alá, és egyre inkább az látszik, hogy azok a korábban jónak, működőképesnek látott modellek automatikusan nem működnek. Nem azért, mert rosszak, hanem azért, mert megváltozott a nevelői közeg, a szülők elvárása, a kultúra, a megértés, az információszerzés, a nevelésről szóló kérdések. Gyakorlatilag alapvető antropológiai kérdésekről van szó, a nevelhetőség kérdéséről: kinek van joga, módja nevelni, és mit értünk a nevelésen, ebben a felelősségben lehet-e osztozni bárkivel. Szülő, pedagógus, Egyház – milyen módon jelenik ez meg? Vagy akár az igazság kérdése… Akkor, amikor – legalábbis európai szinten, ideológiai szinten az igazságról azt mondjuk, hogy nincs, vagy nem megismerhető; vagy ha megismerhető is, teljesen mindegy az én életem számára, akkor bizony nagyon komoly kérdés az, mit gondolunk az igazság kereséséről a tudományokban, az irodalomban, a művészetekben; hogyan tekintünk a történelmi kutatásokra, hiszen mi azt mondjuk, hogy az igazság megismerhető, létezik, sőt, szabaddá tesz bennünket. Itt mintha két világ találkozna: nem olyan egyszerű azt mondani, hogy építünk egy új, modern iskolát, ide próbálunk vallásos pedagógusokat összegyűjteni, akik lelkesek, agilisek, hanem alapvető krisztusi kérdéseket, a nevelés alapvető kérdéseit van lehetőségünk átgondolni azért, hogy a jövő iskolája az jó legyen. Semmiképpen sem csak az eseményekre akarunk reagálni, hanem éppen a krisztusi antropológiából egy vízió szerint szeretnénk nevelni tanítani. Ebben természetesen örömmel osztjuk meg a találkozásban a tapasztalatainkat, fogalmazzuk meg a kérdéseinket, és egészen bizonyos, hogy a világegyházban nem mi vagyunk az egyedüliek, akik ezekkel a kérdésekkel találkozunk. Szívesen veszünk olyan, már meglévő tapasztalatot, amely valamelyik részén a világegyháznak már megszületetett.

Most beszéljünk egy kicsit Pécsről is, a Pécsi Egyházmegyéről. Igen gazdag programokkal várják az érdeklődőket, legyen az akár a hitüket kereső, a hitüket megerősíteni vágyók, vagy akik a püspökséget turisztikai célpontként tekintik. Mindenki talál magának megfelelő információt, erről a Pécsi Egyházmegye honlapja bőséges tájékoztatást nyújt. Nemsokára kezdődik a Pécsi Advent rendezvénysorozat, egy kis ízelítőt szeretnénk ebből kérni.

Nagyon sok turista és zarándok megkeresi kiemelkedő helyeinket, legfőképpen templomainkat, múzeumainkat, és ezeket az idelátogató embereket szeretnénk a lehető legjobb körülményekkel fogadni. Pontosan tudjuk, hogy a mi feladatunk nem egy turisztikai cégnek a feladata. Ezzel együtt is szeretnénk, ha az ideérkező emberek valójában az Egyház hitével találkoznának. Ez a mi nagy feladatunk, hogy hogyan tudjuk bemutatni úgy az értékeinket, kincseinket, a múlt értékeit, hogy az a mindenkori hívő ember hitéről beszéljen a kultúrának az eszközén keresztül, a mai ember érdeklődésének az eszközeit felhasználva, de mindenképpen azzal a szándékkal, hogyan tudjuk egy találkozásban jobb emberré, boldogabb emberré, érdeklődőbb emberré, vagy igazabb kérdést feltevő emberré formálni. A munkatársaim, azon túl, hogy a kulturális, a történeti, és a művészettörténeti szakma kérdéseivel tisztában kell lenniük, természetesen az evangelizációnak a kérdéseivel is foglalkoznak. Ezért van az, hogy én magam is a munkatársaimmal havonta találkozom, és katekézist tartok. Kettős céllal: egyrészről hogy megismerjem, melyek azok a kérdések, amiket feltesznek az oda érkező turisták, és hogy ezekre a kérdésekre reagáljanak, hogy jó válaszokat tudjanak adni. De nemcsak ez a fontos, hanem az is, hogy munkatársaim is a hit útján lévő munkatársak legyenek, hiszen az tud igazán segíteni, aki elhiszi, hogy úton van, mert akkor érti a másik ember bizonytalanságát, érti az ő nem mindig szabatosan, korrekt módon megfogalmazott kérdéseit, és nem a kérdés formájára válaszol, hanem arra, ami a kérdező szívében, eszében van. Ilyen szempontból tekintjük nagy ajándéknak az adventi időszakot, ami most már hagyományosan az iskolák, oktatási intézmények, közösségek bemutatkozási helye, amely bemutatkozással szeretnék mások adventi előkészületét elősegíteni. Mindig kitűzünk egy-egy célt, ahol a segítségnyújtás konkrét lehetőségére van mód: idén szegény családok számára tartunk gyűjtést. Elterjedt az úgynevezett cipősdoboz-akció, ami nagyon népszerű: mi ezt az ötletet felhasználva egy másik jelszót választottunk. Nem tudom, melyik munkatársamnak jutott az eszébe, de így szól: „angyalbatyu” (nevet).

Sokkal kedvesebb, mint a cipősdoboz…

Igen, kedvesebb. Ennek keretében a karitászunk végzi ezt a gyűjtést és a megfelelő helyre való eljuttatást.

A kereszténység és a világvallások címmel tartanak előadásokat…

Mi megszoktuk azt, hogy egy keresztény gyökerű, hagyományú kultúrában élünk. Ez részben könnyebbséget is jelent annak, aki ebben él, de egy felszínességet is hordoz magában. Azt mondjuk, hogy keresztény, csak nem gondoljuk meg, hogy az egyébként mit jelent. Ilyen szempontból a más vallásokkal, felekezetekkel való találkozás abban is segíthet, hogy a saját hitünk tanítását, mélységeit jól megismerjük. Nem beszélve arról, hogy akár csak Pécs városában is, a húszezret meghaladó számú egyetemi diákság körében közel ötezer külföldi diák tanul. Közülük nagyon sokan olyanok, akik más kultúrából, más vallási gyökérrel érkeznek.

És lehet, hogy ez a szám még bővül is, ha sikerül az orvosi kart…

Lehet, hogy bővül, a szándék az, hogy ez bővüljön. Nagy öröm számunkra, hogy idén szeptembertől magyar állami ösztöndíjjal 54 olyan fiatal kezdte meg a tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen, akik éppen a keresztényeket üldöző zónákból érkeztek. Hála Istennek, tudunk számukra angol nyelvű szentmisét biztosítani, és a Szent Egyed közösség vállalta az ő segítésüket, hogy jól érezzék magukat, hogy itthon érezzék magukat, és a keresztény közösségbe be tudjanak kapcsolódni. Örömmel hallom paptestvérektől, hogy a város több plébániáján vasárnaponként magyar nyelvű szentmisén is részt vesznek. Mindenképp szükségesnek tartom, hogy ismerjük meg a más vallások, kultúrák fiataljait is – az előbbi okok miatt is –, de azt is látni kell, hogy rengeteg fiatal tanul, dolgozik külföldön. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy külföldi munkahelyen találkozva egy más felekezetű, vallású, kultúrájú emberrel ő a maga kereszténységét mennyire ismeri, mennyire tekinti értéknek, hogy mennyire bír identitásformáló erővel számára. Azt gondolom, hogy legnagyobb feladatunk ez: a keresztény bázison, gyökereken alapuló identitás formálását kell elősegítenünk. Ezt szolgálja a szabadegyetem, a fiatalokkal való foglalkozás, de a keresztény közösségeken belül tartott katekézis is, hiszen életkornak, életállapotnak, élethelyzetnek megfelelően másként fogok reagálni a hit kérdéseire, mint öt, tíz vagy tizenöt évvel ezelőtt. A hit az mindig eleven, mindig friss, fiatal. Ugyanaz vagyok, de mégis, ma ismét döntenem kell a hitben – noha tegnap döntöttem, és tegnapelőtt is, de a mai döntés az mára vár.

 

Lejegyezte: Benke Zsuzsa

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír
100 milliókat kaphatnak a választási listán elindult pártok! Ön szerint ez így jó?

0
0
0
0

hírek innen, onnan

Az óriási, unikornisos gyepöntöző miatt már tényleg nagyon várjuk a nyarat

Nincs most menőbb nyári kellék az unikornisos, óriási gyepöntözőnél.

Nem leszek Ryan Gosling fekete haverja - Interjú David Oyelowo-val, a Gringó szereplőjével

David Olyelowo nagyon tudatosan építgeti karrierjét, amihez Amerikába kellett költöznie, mert a briteknél még kevesebb lehetőség jut a...

Kétmillió ember juthat ivóvízhez a Gázai övezetben

Az Európai Unió (EU) brüsszeli adományozói konferenciájának résztvevői 456 millió euró (mintegy 141,3 milliárd forint) összegben...

Megtaláltuk az álommunkát, és még kutyákkal is lehetünk közben

Elképzelted már, hogy olyan munkád és munkahelyed van, ahonnan haza sem akarsz menni? Megtaláltuk!

Harmincéves lemezét, az Édes életet játssza újra a KFT az A38-on

Harminc évvel ezelőtt megjelent albuma, az Édes élet előadásával folytatja lemez(újra)bemutató sorozatát a KFT zenekar. Március 22-én...

Új rendelőintézetet adtak át Pécsett

Pécs legnépesebb városrészében 326 millió forintos beruházással kialakított, új rendelőintézetet adtak át kedden. A több mint 800...

2,95 millió forintos prémiumot kap minden dolgozó a BMW-nél

A sorozatban nyolcadik rekordév rekord bónuszt hozott a dolgozóknak. A BMW éves beszámolóján bejelentették, hogy minden németországi...

Teste miatt piszkálják Selena Gomezt

A világnak már senki nem elég jó. Most azért piszkálják az énekes-színésznő Selena Gomezt, mert látszik a műtéti sebhelye, és...

Ennél édesebben nem is hívhatnák fel a figyelmet a Down-szindróma világnapjára

Megható videót készítettek a Down-szindróma világnapjára.

?A párkapcsolati erőszak az egész társadalmat érintő probléma? ? Interjú J?rgen Lorentzennel

A nők elleni erőszak nem a családok magánügye, és nem is a nők személyes problémája. A téma nemzetközileg elismert norvég...

Unták a járókereteket, ezért néhány diák feldobta a kinézetüket

Nemcsak a járókeretek, hanem az idősek otthona lakóinak hangulatát is feldobták a jótékony fiatalok.

Őszinte vallomás: Aradszky özvegye szerint férje a mennyből vigyáz rá.

Aradszky Éva öt hónappal a fájdalmas veszteség után jobban van!

Sport

Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup

Január óta itt az első közös fotó. Lehet, hogy mégis kibékül a sztárházaspár?

Pintér Attila reagált Bernd Storck esetleges érkezésére

A felcsúti csapat edzője a következő szezonban a felsőházat célozná meg.

Részegen törte össze autóját a válogatott focista

Ittas állapotban okozott baleset az ír válogatott focista, Darron Gibson, akinek ez már nem az első ilyen esete.

Elutasították Ronaldo ajánlatát: elképesztően hatalmas összeget követel tőle az adóhivatal

Elutasította Cristiano Ronaldo egyezségi ajánlatát a Spanyol Adóhivatal, és ha a portugál focista nem hajlandó kifizetni a megkövetelt összeget, akár börtönbe is kerülhet.

228 millió eurós rekordösszegért vinnék a Liverpool támadóját

Mohamed Szalah lehet a legdrágább játékos, ha eladja a Liverpool. De nem adja.

A CSM Bukarest edzője lesz Ambros Martín

Görbiczék nagy riválisához távozik a nyáron Ambros Martín.

Egy gólt kapott, kiütötte Hollandiát a magyar férfi vízilabda-válogatott

13-1-re nyerte debreceni Világliga-mérkőzését Märcz Tamás csapata.

Kikosarazta a PSG-t a párizsiak első számú nyári célpontja

Ez az otthonom, semmi okom a távozásra - mondta a középpályás.

Így öli ki a gólörömöt a fociból a videobíró

A Milan megnyerte a meccset, így senkit nem érdekel a dolog. Mindenesetre abszurd látvány.

Navratilova szerint sokkoló, hogy McEnroe tízszer annyi pénzt kap a BBC-től

A csatorna szerint nem hasonlítható össze a két sztár szerepe.

Juhász Rolandból elnök lett

Gera Zoltánt váltja a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének élén.

A legnagyobb ülésbe is alig fér bele Michelisz új versenyzője

Az alig húsz éves Nagy Dániel a M1RA pilótájaként szeretné megérezni a győzelem ízét.

0

Bulvár

Rudolf Péter annyira meghízott, hogy nem ismerték fel a díjátadón

Rudolf Péter számára díjat hozott a szerep és a tízkilós hízás.

Ezeken a magyar településeken lesz ingyenes wifi: nyilvános a lista

Megkezdődött a regisztráció az ingyenes wifi-hozzáférési pontok létesítésére.

Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup

Január óta itt az első közös fotó. Lehet, hogy mégis kibékül a sztárházaspár?

3 meseszerű hely Magyarországon, ahol elbújhatsz a világ zaja elől

Eleged van már a városból és hogy folyton hallod az autók, villamos, mentők zaját? Végre kicsit elbújnál a világ elől? Ha pontosan így érzel, akkor ne habozz, itt az ideje, hogy kikapcsold a telefonod és útra kelj. Olyan mesébe illő pihenőhelyeket gyűjtöttünk össze, ahol garantáltan kiszellőztetheted a fejed. És ha ez nem lenne elég, mindezt Magyarországon, hiszen kis hazánk is rejteget még csodaszép tájakat.

Figyelem, órákon belül itt a tavasz

Ma délután a hangsebesség csaknem 90-szeresével csapódunk bele a tavaszba.

Olyan történt a Piramisban, mint még soha

Stohl András is hüledezve, döbbenten nézett.

Beszakadt a Facebook, Zuckerberg köddé vált

A közösségi oldal alapítója a világ leggazdagabb embereinek rangsorában is lecsúszott.

Összejött játékostársával az Áll az alku hétfői szépsége

Négymillió helyett egy párkapcsolat. Vagy Dóri még játszhatott később?

Az új kormány már nem fog uniós pénzek sorsáról dönteni

A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklus teljes keretének már csak 8 százalékát, 708 milliárd forintot kell odaítélni a pályázóknak - olvasható a Világgazdaság keddi számában. Vagyis a választások után legfeljebb ennyi pénz sorsáról dönthet az új kabinet.

Nem jutott szóhoz az Orbánt lerasszistázó ENSZ-főbiztos

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén a szíriai helyzetről beszélt volna.

Rendőrök lepték el a szívsebész lakását: fontosabb volt neki a pénz, mint a betegek élete

A férfinál házkutatást tartottak, mert az egyik beteg feljelentette.

10 étel, ami serkenti a májműködést: érdemes napi szinten fogyasztani őket

Megszabadítják a káros anyagoktól, valamint segítik az emésztést és a tápanyagok felszívódását.

blogmorzsák

Az első alkalom, hogy egy Hawkeye teljes személyzete túlélt egy zuhanást

A Hawkeye szűk kabinjából kijutni nem egyszerű, a repülőgép nem rendelkezik katapultülésekkel.

Elszúrta Orbán beszervezését a katonai elhárítás?

Orbán március 15-i beszédéből a legnagyobb visszhangot ama bizonyos "elégtétel" váltotta ki.

„Kósa Lajos az autóját lezúzva menekült előlünk Pécsett“

Kósa Lajos titokban Pécsre látogatott, majd a Városháza kapujában meglátta az újságírókat.

Amcsi nő komcsi ruhában

Király utcai sztriptízbárnál lakott, erdélyi ro­mák­kal vonatozott, imádja Zalatnayt. Heather videója maga a kiköpött k-európai szocializmus.

Tényleg kinyomtathatnak egy házat 3 millióért 1 nap alatt?

Sci-fi regényben élünk. Vagy félreértettünk valamit.

Eveztél már Hévízen?

A Hévízi-csatorna a téli és a kora tavaszi időszakban is nagyon szuper program - igaz, nem fürdésre, hanem evezésre.

A böjt katolikus és református oldala

Böjt lehet az is, ha valami olyan új dolgot hozunk be az életünkbe, amivel épülünk.

7 tipp, mellyel több boldog­ság­hor­mont termelhetünk

Az endorfin serkent, feldob, fia­talít. Mit tehetünk, hogy több le­gyen belőle a szervezetünkben?

Amerikai háborús bűnösök Vietnámban

A My Lai-i mészárlás nem vált az amerikai hadsereg dicsőségére, de az ezt követő per sem.

Az emberek lefegy­ver­zése egyenlő a szolgasággal?

Mi véd jobban a lövöldöző ám­ok­futók ellen, ha mindenki hord­hat fegyvert, vagy ha kevesen?

A 90-es évek nagy mese szinkronhangjai

Kacsamesék, Csipet csapat, gumimacik és a többiek.

9 híres márka logóját változtatták meg a nők tiszteletére

A női egyenjogúság ügye egyre nagyobb hangsúlyt kap.

0


0