Ezt olvasta már?

Kertész Erzsi dedikál a Pécsi Nemzeti Színházban

A Panthera könyvek szerzője, Kertész Erzsi dedikálja könyveit a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínház előcsarnokában. A dedikálás alkalmával a rajongók a Panthera ...

0

Nem vesz fel EU-s forrásokat a Tettye Forrásház? Vagy nem tud? - Frissítve!

A Tettye Forrásház Zrt. közleményt adott ki a Társaság a Közérdekű Adatokért Egyesület 2019 sajtóközleményére reagálva, melyre most a TAKA 2019 ismét válaszolt. Mutatjuk:


hirdetés

A TAKA 2019 Egyesület észrevételei a Tettye Forrásház Zrt. reakciójára:

"Örömmel tapasztaltuk, hogy hosszadalmas közadat beszerzés helyett a Tettye Forrásház Zrt. 24 órán belül, sajtó nyilvánosan megválaszolta kérdéseinket. Egyesületünk célja, hogy a pécsiek széles körben értesüljenek az őket érintő társadalmi és gazdasági folyamatokról.

Köszönettel vettük, hogy a Tettye Forrásház Zrt. elismerte, hogy 8 milliárd forint hitel felvételére készül és további 3,5 milliárd forint összeget saját forrásból a megjelölt célra kíván fordítani. Ebből eredően megállapítható, hogy felvetésünk megalapozott volt.

Két feltett kérdés tekintetében azonban nem kaptunk kielégítő választ. A Tettye Forrásház Zrt. azt állítja, hogy a teljes előkészítés nyíltan folyik, azonban nem található közérdekű nyilvános adatbázisban, sem a hitellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás elindításával összefüggő dokumentáció, sem a város közgyűlése részére készített, a hitelfelvétellel kapcsolatos önkormányzati előterjesztési anyag.

Tudomásunk szerint a hitelfelvétellel kapcsolatos anyagokat még nem terjesztették a város közgyűlése elé, azonban a banki tárgyalások folyamatban vannak, mind a kereskedelmi bankokkal, mind az Európai Beruházási Bank magyarországi képviselőivel. Ebben a tekintetben, a nyíltság értelmezése magyarázatra szorul különösen egy önkormányzati tulajdonú cég esetében.

A másik kérdésünk arra vonatkozott, hogy a Tettye Forrásház Zrt. vizsgálja-e a következő, 2020-tól induló uniós költségvetési ciklusban erre a célra elérhető uniós támogatási lehetőségeket. Pontosan azt igyekeztünk jelezni, hogy a jelenlegi ciklushoz képest jelentős forrás érhető el ebben a tekintetben a következő uniós ciklusban és a hitelfelvétel helyett az uniós források lehívására kell törekedni.

Az uniós előkészítő anyagok nyilvánosak, az országos sajtó is az elmúlt napokban foglalkozott a témakörrel. A megjelent anyagok alapján nem új, hanem használt rendszerek felújítására vonatkozóan is nyílik forráslehetőség. Néhány napja megjelent, a témával kifejezetten foglalkozó uniós előkészítő dokumentum, amely itt elérhető:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-hungary_hu.pdf

Több magyar, megyei jogú város tulajdonában lévő közműcég már jelentős lobbytevékenységet folytat a kormányzatnál, hogy minél több uniós forrást kaphasson erre a célra, a következő uniós ciklusban. Céljuk, hogy újabb hitelek helyett uniós forrásokból hajthassák végre a szükséges felújításokat.

Álláspontunk szerint a Tettye Forrásház Zrt. is ebben kell, hogy érdekelt legyen. Nem járhatunk még egyszer úgy, mint az Elios ügyben ahol a többi várost megelőzve hitelt vettünk fel, majd fél évvel később uniós forrást kapott minden önkormányzat a közvilágítás korszerűsítésére.

Jó szándékú jelzéseinket, ne tekintse a Tettye Forrásház Zrt. támadásnak, hiszen ez mindannyiunk ügye és érdeke, ami álláspontunk szerint a széleskörű nyilvánosságra tartozik."

 

Válasz a Társaság a Közérdekű Adatokért Egyesület 2019 sajtóközleményére:

"Sajnálatos, hogy a TAKA 2019 előbb tesz közzé közleményt, és csak utána kérdez a város jövőjét, mindennapi életét meghatározó szakmai témában. A Tettye Forrásház Zrt. a sajtóból, utólag értesült a szervezet kérdéseiről. Emiatt a TAKA kiadott közleménye súlyos tárgyi tévedéseket, csúsztatásokat tartalmaz.

1. Ezek közül a legfontosabb: a víziközmű hálózat felújítása, karbantartása NEM finanszírozható a KEHOP program keretében, uniós támogatás jelenleg erre nem fordítható. (Ezek a források új rendszerek kialakítását szolgálják.)

2. A pécsi önkormányzat és a Tettye Forrásház az elmúlt időszakban MINDEN rendelkezésre álló, külső forrást biztosító pályázati lehetőséget megcélzott, amit lehetett. Ennek köszönhetően összesen csaknem 11 milliárd forint értékű támogatott beruházás valósult meg vagy zajlik éppen a pécsi víziközműveken.

Így épült meg csaknem teljes egészében támogatásokból, KEOP projekt keretében a pécsi biogáz üzem, és így fejleszthetik most uniós támogatás felhasználásával, több mint 8 milliárd forint értékben a pécsi szennyvíztisztító telepet (amelynek ünnepélyes munkaterület átadása éppen jövő héten lesz). A pécsi víziközmű vagyonon korábban 400 millió forintnyi uniós forrásból hajtottak végre fejlesztést. 2019 februárjában Pécs két pályázatot is beadott állami rekonstrukciós alapból nyújtható támogatásra, amely felhasználásával összesen 340 millió forint értékű rekonstrukció valósulhat meg.

3. A víziközmű rendszerek biztonsága nem válhat politikai csatározások tárgyává. A TAKA által említett felújítási program egy 4 éves kifutású, országos mintaprojektként is szolgáló, politikai ciklusokhoz nem köthető, szakmailag megalapozott program. Jellemzően 80-120 éve épült, elöregedett csövek cseréjét szolgálja, amelyek felújításáról már a ’90-es évek előtt kellett volna gondoskodni – és amely további halasztást már nem tűr.

4. Az igénybe vehető pályázati források korlátai miatt merült fel egyéb külső forrás bevonása. Az összesen 11,5 milliárd forint értékű projekt nem „titkos”, nem „gyorsult fel indokolatlanul hirtelen”. Valamennyi kapcsolódó eljárás nyíltan zajlott. 5 éve tart a program műszaki előkészítése (a legindokoltabb felújítások műszaki terveinek elkészítése), 3 éve folyik a pénzügyi előkészítése.

A hitel a felújításokat segítő, fokozatosan lehívható keretösszeg, amiből annyi pénzt használhat fel a Tettye, amilyen értékű felújítást műszakilag, pénzügyileg meg tud valósítani, és amennyiről a tulajdonos önkormányzat aktuálisan, évente dönt. A kölcsön felvétele nem „dönti adósságba” Pécset, a víziközművek bérleti díja szolgál fedezetül. Az a díj, amit egyébként sem lehet semmi másra költeni, csak magára a víziközmű rendszerre.

A program arra is alkalmas, hogy kapcsolódjon időközben esetlegesen felmerülő, megfelelő pályázati forrásokhoz, illetve a már végrehajtott csőcserék utófinanszírozása is biztosítható legyen.

5. Mindezt – akárcsak az évente frissített gördülő fejlesztési tervet és a korszerűsítések pénzügyi, műszaki megvalósítását is – a víziközmű-szolgáltatók felügyeleti szerve, az energiahivatal hagyja jóvá és folyamatosan ellenőrzi."

 

 

Társaság a Közérdekű Adatokért Egyesület 2019 közleménye:

"Az elmúlt hetekben több forrásból is információt kaptunk, hogy a Pécs MJ Város többségi tulajdonában álló Tettye Forrásház Zrt. (továbbiakban: Tettye Forrásház) felgyorsította egy jelentős összegű hitelfelvétel előkészítését. A kapott információk alapján a Tettye Forrásház 8 mrd Ft összegű hitelt kíván felvenni vízi-közmű célú felújítások érdekében az idei önkormányzati választásokat megelőzően, mintegy 15-20 éves futamidővel. A Tettye Forrásház önerőből további 3,5 md Ft összegű saját forrást kíván e célra fordítani, így a megvalósítani tervezet projekt értéke elérheti a 12 mrd Ft-ot is.

Tudomásunk szerint a Tettye Forrásház közel másfél éve vizsgálja, készíti elő e projektet. Az elmúlt hetekben indokolatlanul felgyorsultak a folyamatok, információink szerint a Tettye Forrásház képviselői kereskedelmi bankokkal tárgyalnak előzetes árajánlatkérések keretében, egy 8 mrd Ft összegű hitel felvétel előkészítése érdekében. A hitel várható futamideje 15-20 év lehet. A hitelfelvétel kapcsán, a lehetséges ajánlatadók között emlegetik az Európai Beruházási Bank magyarországi képviselőit is.

A fentieket alapul véve, a több milliárdos adósságot eredményező hitelfelvétellel kapcsolatos előterjesztésről Pécsi MJ Város Közgyűlése – a többi tulajdonos önkormányzattal együtt – még az idei nyár folyamán dönthet. Az önkormányzati választások előtt fél évvel újabb 8 mrd Ft összegű, hosszú lejáratú eladósodást okozó hitelfelvételre történne.

A hitelfelvétellel kapcsolatos előkészítések sok tekintetben hasonlítanak a közvilágítás korszerűsítés céljára felvett hitel előkészületeihez. Több uniós finanszírozásban jártas szakértő jelezte számunkra, hogy a jövőben jelentős uniós forrás használható fel vízi közmű felújítási célokra.

Magyarországon közmű felújítási célokra ún. KEHOP program keretében 2013-15 között is kaptak uniós támogatást önkormányzatok. A 2013-2020-as uniós pénzügyi ciklus elszámolása során 2020-2022 között erre ismét lehetőség nyílik, így Pécsnek és a Tettye Forrásháznak elsősorban az uniós források megszerzésére kellene törekednie hitelfelvétel helyett. Fontos feladata lenne a pécsi városvezetésnek – a többi megyei jogú város vezetésével együtt – lobbizni a kormánynál, hogy a következő, 2020-2027 közötti uniós pénzügyi ciklusban, minél több uniós támogatást vehessen igénybe Pécs MJ Város. A napokban megjelent Európai Bizottsági munkaanyag külön kiemeli, hogy 2020 után is kapható uniós támogatás vízi-közművek karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokra.

Az előkészítés alatt álló hitelfelvétel körülményei kísérteties hasonlóságot mutatnak az Elios lámpák, beszerzésével kapcsolatos hitelfelvétellel. Akkor Pécs MJ Város hitelt vett fel a lámpák cseréjére, miközben szinte az összes többi város uniós támogatásból oldotta meg a közvilágítás korszerűsítést.

Az előzetes információink alapján a vízi-közmű karbantartásra illetve felújításra is jelentős uniós forrás nyerhető el, ezért nem szükséges az önkormányzati választások előtti időszakban újabb milliárdos nagyságrendű hitelt felvenni és ezzel tovább terhelni az egyébként is nehéz anyagi helyzetben lévő város illetve cége költségvetését.

A fentiekben leírtakkal kapcsolatos várható kockázatok pontos feltárása érdekében az alábbi kérdéseket tettük fel a Tettye Forrásháznak:

1. Folytat-e a Tettye Forrásház bármilyen formában előkészítő munkákat vízi-közmű karbantartás illetve felújítás terén 8-12 mrd Ft összegű beruházás tekintetében? Amennyiben igen, a beruházási pénzügyi fedezetét milyen forrásból kívánja finanszírozni?

2. Kezdeményezik-e, hogy még az idei évben Pécs MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése tárgyaljon és döntsön egy megközelítőleg 8 mrd Ft összegű, vízi-közmű beruházásra fordítandó hitelfelvételről?

3. Vizsgálta-e a Tettye Forrásház, hogy 2013-2020 és 2020-2027 közötti uniós ciklusokban mekkora összegű uniós támogatás vehető igénybe vízi-közmű felújításra, beruházásra?"0
0
0
0
0

hírek innen, onnan

A kávézacc helyettesítheti a pálmaolajat, amiből egyre kevesebb van a világon

Két fiatal vállalkozó ismerte fel, hogyan lehetne hasznosítani a kávéfőzés során kidobott szemetet.

Megörökítette a kamera az ózdi tolvajt

Több százezer forintot vitt el.

Durant ötven pontott dobott, főcsoport-elődöntős a Golden State

A címvédő Warriors idegenben búcsúztatta a Los Angeles Clipperst +Videó

Így tanul magyarul egy volt Forma-1-es pilóta - videó

Tiago Monteiro fiatal csapattársától, Tassi Attilától vett nyelvleckéket.

Már többen szavaznának a külképviseleteken, mint öt éve

Három héttel a határidő lejárta előtt már 7700-nál többen jelezték, hogy az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán a 134...

Szennyezett olaj jött az oroszoktól, a MOL felfüggesztette az átvételt

A Mol átmenetileg felfüggesztette a kőolaj átvételét a Barátság kőolajvezetéken - közölte az olajipari társaság. Hangsúlyozta: bár...

Gaál Noémi szétment a párjával

Tizennégy év után döntött a szétköltözés mellett Gaál Noémi és vőlegénye. Gaál Noémi közleményt tett közzé szombaton: 2018...

Curtis nem bocsátott meg Csernusnak

Curtis korábban Csernus Imrénél is járt, hogy segítsen neki a leszokásban. Curtis a Blikk szerkesztőségének vendége volt, ahol elmondta:...

Szívműtét miatt kihagyja a szezont a világbajnok kajakos

Születési rendellenesség miatt szívműtéten esett át a világ- és Európa-bajnok kajakos, Molnár Péter, ezért kihagyja az idei szezont,...

Hajdú-bihari polgármesterre támadt, irány a vádlottak padja

Az esztári postánál esett neki a település vezetőjének.

Ők Hajdú-Bihar legjobb rendőrei

Elismeréseket adtak át Budapesten és Debrecenben.

0

Sport

A Szeged 12 perc alatt tönkretette egy teljes szezon munkáját

A világon semmi nem utalt arra, hogy a Szeged pont így, pont most omlik össze ennyire brutálisan.

Rasszista magatartás miatt megbüntette a magyar szövetséget az UEFA

A szankció a Magyarország-Wales Eb-selejtezőt érinti.

Három hónappal Emiliano Sala balesete után az apja is meghalt

A repülőgép-szerencsétlenségben meghalt futballista apja 58 éves volt.

Kitette egyik alapemberét az MTK

Nem csak a magyar válogatott járt így.

Kemény büntetést szabott ki az UEFA a szlovák-magyar miatt

Rasszizmus miatt bezárás és pénzbírság is jár.

Kínos baki miatt kellett törölni az Azerbajdzsáni Nagydíj első szabadedzését

Csatornafedelek akadályozták meg az Azerbajdzsáni Nagydíj első szabadedzését.

Egy napon lehet bajnok és kieső Thomas Doll csapata - Most azt is elárulta, miért

Budapest Április 27-e egyszerre hozhat örömöt és bánatot Thomas Dollnak (53).

Történelmi bajnoki előtt a Fradi: ez kell a harmadik csillaghoz

Bevehetetlen a Groupama Aréna, a ferencvárosi focisták nem számolgatnak.

0

Bulvár

Van egy perce? Írja be ezt a szót a Google keresőjébe, aztán ámuljon

A Google-t is elérte az új Bosszúállók okozta láz.

Autószalonban látta viszont eltűnt luxusautóját egy magyar férfi

A férfi azt állítja, autója a szervízből tűnt el 13 éve, a rendőrség szerint egy elszámolási vita miatt nemkapta vissza.

Macron kizárná a magyarokat is a schengeni övezetből

A francia államfő összekötné a határőrizetet a menekültpolitikával.

Szupertitkos katonai akció zajlott a Honvédkórházban: sebesült ukrán harcosokat ápoltak

Az oroszok elleni harcokban megsérült ukránokról biztonsági okokból beszélni sem lehetett.

Ukrajna leállította a kőolajszállítást Európa felé

Legkorábban jövő hétre rendeződhet a válsághelyzet, amelyet az okozott, hogy szennyezett olaj került a vezetékbe. Kérdés, mi lesz a magyarországi ellátással.

Fájdalmas hírt közölt Csepregi Éva

Csepregi Éva, a Neoton Família énekese szomorú hírt közölt pénteken.

Megszületett Harry és Meghan gyermeke?

Több erre utaló jelet is fel lehet fedezni a médiában.

12 ronda férfi, akiknek egy percig sem okoz gondot a csajozás

Mondják, elég ha a férfi egy fokkal szebb az ördögnél. És tényleg elég, feltéve, hogy magabiztosságot sugároz, laza, tehetséges, és az egész világ tudja róla, hogy kicsoda.

Igen, így néz ki egy női mell - sokan ma is ledöbbennek

Felkerült egy kép a Twitterre arról, hogyan néz ki a nők mellkasa. Mármint a bőr alatt.

"Orbánt egyszerűen levegőnek nézik az uniós csúcsértekezleteken"

Európai parlamenti (EP-) választásnak még soha nem volt akkora tétje, mint a mostaninak lesz, hiszen még soha nem állt fenn a veszélye annak, hogy a kormány és a miniszterelnök kivezesse Magyarországot az unióból - hangoztatta a Jobbik országgyűlési frakcióvezetője, EP-listavezetője pénteken Miskolcon, sajtótájékoztatón.

Ez az oka annak, hogy Katalin hercegné kerüli a nyilvánosságot Lajos herceggel

Katalin hercegné legkisebb gyermekét elég ritkán láttuk eddig, és ennek szándékos oka van.

Mennyibe kerül valójában a külföldről behozott használt autó?

Az adóhivatal ellenőrzési tapasztalatai.

blogmorzsák

"Pusztuljon velem mindenki"

A magyar pártállami idők legszörnyűbb bűncselekményében tizenegyen haltak meg borzalmas körülmények között.

Szabad-e patkányozni szavazókat?

A Fidesz-szavazók nem felelősek azért, amit Orbánék csinálnak.

Hová tűnt a munka megbecsülése?

Évről évre egyre több hagyományos szakma tűnik el a süllyesztőben.

Ezt a katasztrófát már nem lehetett eltitkolni

Több atomkatasztrófa is történt a csernobili előtt a Szovjetunióban. Csak persze egyiket sem ismerték el.

„Bukarestben éltük meg Csernobilt“

Kiderült, hogy az a bizonyos atomreaktor való­ban felrobbant, valóban akkor, amikor a Malév kapitány mondta.

Izraeli magyarok izraeli magyarokról

Izrael országában kelt életre a zsidó nép – aztán jöttek a magyarok, és így szóltak hozzá: „Na gyere, gyere, ülj le, együnk valamit!”

Mi lesz a régi mobilszámok sorsa?

Gondolkodtunk már azon, mi történik a régi telefonszámainkkal? Pedig érdemes...

Orbánia be van betonozva

A magyar emberek számára a legnépszerűbb hat politikus Áder, Orbán, Szíjártó, Varga Mihály, Tarlós, Rogán.

„Az ATV terminátora“

Tíz mondat Kálmán Olgáról.

Milyenné válik egy igazán "levegős" lakás, amikor már élnek is benne?

A tulajdonosok nagyon odafigyeltek, hogy a lakásba ne kerüljön be olyan bútor vagy tárgy, ami nem illik oda.

Túl nagy mellek?

Hát-, derék-, nyakfájást, gerincferdülést is okozhatnak.

Készíts wc deszkát fából!

A zsanér sem probléma, erős és dizájnos fém zsanérok között válogathatunk nagyobb áruházakban vagy a neten.

0


0