Ezt olvasta már?

Hatan fertőződnek meg évente tuberkulózisban Magyarországon

A nagyon ritka betegségek közé tartozik a tuberkulózis, vagyis a tbc Magyarországon - mondta Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért...

0

Nem vesz fel EU-s forrásokat a Tettye Forrásház? Vagy nem tud? - Frissítve!

A Tettye Forrásház Zrt. közleményt adott ki a Társaság a Közérdekű Adatokért Egyesület 2019 sajtóközleményére reagálva, melyre most a TAKA 2019 ismét válaszolt. Mutatjuk:


hirdetés

A TAKA 2019 Egyesület észrevételei a Tettye Forrásház Zrt. reakciójára:

"Örömmel tapasztaltuk, hogy hosszadalmas közadat beszerzés helyett a Tettye Forrásház Zrt. 24 órán belül, sajtó nyilvánosan megválaszolta kérdéseinket. Egyesületünk célja, hogy a pécsiek széles körben értesüljenek az őket érintő társadalmi és gazdasági folyamatokról.

Köszönettel vettük, hogy a Tettye Forrásház Zrt. elismerte, hogy 8 milliárd forint hitel felvételére készül és további 3,5 milliárd forint összeget saját forrásból a megjelölt célra kíván fordítani. Ebből eredően megállapítható, hogy felvetésünk megalapozott volt.

Két feltett kérdés tekintetében azonban nem kaptunk kielégítő választ. A Tettye Forrásház Zrt. azt állítja, hogy a teljes előkészítés nyíltan folyik, azonban nem található közérdekű nyilvános adatbázisban, sem a hitellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás elindításával összefüggő dokumentáció, sem a város közgyűlése részére készített, a hitelfelvétellel kapcsolatos önkormányzati előterjesztési anyag.

Tudomásunk szerint a hitelfelvétellel kapcsolatos anyagokat még nem terjesztették a város közgyűlése elé, azonban a banki tárgyalások folyamatban vannak, mind a kereskedelmi bankokkal, mind az Európai Beruházási Bank magyarországi képviselőivel. Ebben a tekintetben, a nyíltság értelmezése magyarázatra szorul különösen egy önkormányzati tulajdonú cég esetében.

A másik kérdésünk arra vonatkozott, hogy a Tettye Forrásház Zrt. vizsgálja-e a következő, 2020-tól induló uniós költségvetési ciklusban erre a célra elérhető uniós támogatási lehetőségeket. Pontosan azt igyekeztünk jelezni, hogy a jelenlegi ciklushoz képest jelentős forrás érhető el ebben a tekintetben a következő uniós ciklusban és a hitelfelvétel helyett az uniós források lehívására kell törekedni.

Az uniós előkészítő anyagok nyilvánosak, az országos sajtó is az elmúlt napokban foglalkozott a témakörrel. A megjelent anyagok alapján nem új, hanem használt rendszerek felújítására vonatkozóan is nyílik forráslehetőség. Néhány napja megjelent, a témával kifejezetten foglalkozó uniós előkészítő dokumentum, amely itt elérhető:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-hungary_hu.pdf

Több magyar, megyei jogú város tulajdonában lévő közműcég már jelentős lobbytevékenységet folytat a kormányzatnál, hogy minél több uniós forrást kaphasson erre a célra, a következő uniós ciklusban. Céljuk, hogy újabb hitelek helyett uniós forrásokból hajthassák végre a szükséges felújításokat.

Álláspontunk szerint a Tettye Forrásház Zrt. is ebben kell, hogy érdekelt legyen. Nem járhatunk még egyszer úgy, mint az Elios ügyben ahol a többi várost megelőzve hitelt vettünk fel, majd fél évvel később uniós forrást kapott minden önkormányzat a közvilágítás korszerűsítésére.

Jó szándékú jelzéseinket, ne tekintse a Tettye Forrásház Zrt. támadásnak, hiszen ez mindannyiunk ügye és érdeke, ami álláspontunk szerint a széleskörű nyilvánosságra tartozik."

 

Válasz a Társaság a Közérdekű Adatokért Egyesület 2019 sajtóközleményére:

"Sajnálatos, hogy a TAKA 2019 előbb tesz közzé közleményt, és csak utána kérdez a város jövőjét, mindennapi életét meghatározó szakmai témában. A Tettye Forrásház Zrt. a sajtóból, utólag értesült a szervezet kérdéseiről. Emiatt a TAKA kiadott közleménye súlyos tárgyi tévedéseket, csúsztatásokat tartalmaz.

1. Ezek közül a legfontosabb: a víziközmű hálózat felújítása, karbantartása NEM finanszírozható a KEHOP program keretében, uniós támogatás jelenleg erre nem fordítható. (Ezek a források új rendszerek kialakítását szolgálják.)

2. A pécsi önkormányzat és a Tettye Forrásház az elmúlt időszakban MINDEN rendelkezésre álló, külső forrást biztosító pályázati lehetőséget megcélzott, amit lehetett. Ennek köszönhetően összesen csaknem 11 milliárd forint értékű támogatott beruházás valósult meg vagy zajlik éppen a pécsi víziközműveken.

Így épült meg csaknem teljes egészében támogatásokból, KEOP projekt keretében a pécsi biogáz üzem, és így fejleszthetik most uniós támogatás felhasználásával, több mint 8 milliárd forint értékben a pécsi szennyvíztisztító telepet (amelynek ünnepélyes munkaterület átadása éppen jövő héten lesz). A pécsi víziközmű vagyonon korábban 400 millió forintnyi uniós forrásból hajtottak végre fejlesztést. 2019 februárjában Pécs két pályázatot is beadott állami rekonstrukciós alapból nyújtható támogatásra, amely felhasználásával összesen 340 millió forint értékű rekonstrukció valósulhat meg.

3. A víziközmű rendszerek biztonsága nem válhat politikai csatározások tárgyává. A TAKA által említett felújítási program egy 4 éves kifutású, országos mintaprojektként is szolgáló, politikai ciklusokhoz nem köthető, szakmailag megalapozott program. Jellemzően 80-120 éve épült, elöregedett csövek cseréjét szolgálja, amelyek felújításáról már a ’90-es évek előtt kellett volna gondoskodni – és amely további halasztást már nem tűr.

4. Az igénybe vehető pályázati források korlátai miatt merült fel egyéb külső forrás bevonása. Az összesen 11,5 milliárd forint értékű projekt nem „titkos”, nem „gyorsult fel indokolatlanul hirtelen”. Valamennyi kapcsolódó eljárás nyíltan zajlott. 5 éve tart a program műszaki előkészítése (a legindokoltabb felújítások műszaki terveinek elkészítése), 3 éve folyik a pénzügyi előkészítése.

A hitel a felújításokat segítő, fokozatosan lehívható keretösszeg, amiből annyi pénzt használhat fel a Tettye, amilyen értékű felújítást műszakilag, pénzügyileg meg tud valósítani, és amennyiről a tulajdonos önkormányzat aktuálisan, évente dönt. A kölcsön felvétele nem „dönti adósságba” Pécset, a víziközművek bérleti díja szolgál fedezetül. Az a díj, amit egyébként sem lehet semmi másra költeni, csak magára a víziközmű rendszerre.

A program arra is alkalmas, hogy kapcsolódjon időközben esetlegesen felmerülő, megfelelő pályázati forrásokhoz, illetve a már végrehajtott csőcserék utófinanszírozása is biztosítható legyen.

5. Mindezt – akárcsak az évente frissített gördülő fejlesztési tervet és a korszerűsítések pénzügyi, műszaki megvalósítását is – a víziközmű-szolgáltatók felügyeleti szerve, az energiahivatal hagyja jóvá és folyamatosan ellenőrzi."

 

 

Társaság a Közérdekű Adatokért Egyesület 2019 közleménye:

"Az elmúlt hetekben több forrásból is információt kaptunk, hogy a Pécs MJ Város többségi tulajdonában álló Tettye Forrásház Zrt. (továbbiakban: Tettye Forrásház) felgyorsította egy jelentős összegű hitelfelvétel előkészítését. A kapott információk alapján a Tettye Forrásház 8 mrd Ft összegű hitelt kíván felvenni vízi-közmű célú felújítások érdekében az idei önkormányzati választásokat megelőzően, mintegy 15-20 éves futamidővel. A Tettye Forrásház önerőből további 3,5 md Ft összegű saját forrást kíván e célra fordítani, így a megvalósítani tervezet projekt értéke elérheti a 12 mrd Ft-ot is.

Tudomásunk szerint a Tettye Forrásház közel másfél éve vizsgálja, készíti elő e projektet. Az elmúlt hetekben indokolatlanul felgyorsultak a folyamatok, információink szerint a Tettye Forrásház képviselői kereskedelmi bankokkal tárgyalnak előzetes árajánlatkérések keretében, egy 8 mrd Ft összegű hitel felvétel előkészítése érdekében. A hitel várható futamideje 15-20 év lehet. A hitelfelvétel kapcsán, a lehetséges ajánlatadók között emlegetik az Európai Beruházási Bank magyarországi képviselőit is.

A fentieket alapul véve, a több milliárdos adósságot eredményező hitelfelvétellel kapcsolatos előterjesztésről Pécsi MJ Város Közgyűlése – a többi tulajdonos önkormányzattal együtt – még az idei nyár folyamán dönthet. Az önkormányzati választások előtt fél évvel újabb 8 mrd Ft összegű, hosszú lejáratú eladósodást okozó hitelfelvételre történne.

A hitelfelvétellel kapcsolatos előkészítések sok tekintetben hasonlítanak a közvilágítás korszerűsítés céljára felvett hitel előkészületeihez. Több uniós finanszírozásban jártas szakértő jelezte számunkra, hogy a jövőben jelentős uniós forrás használható fel vízi közmű felújítási célokra.

Magyarországon közmű felújítási célokra ún. KEHOP program keretében 2013-15 között is kaptak uniós támogatást önkormányzatok. A 2013-2020-as uniós pénzügyi ciklus elszámolása során 2020-2022 között erre ismét lehetőség nyílik, így Pécsnek és a Tettye Forrásháznak elsősorban az uniós források megszerzésére kellene törekednie hitelfelvétel helyett. Fontos feladata lenne a pécsi városvezetésnek – a többi megyei jogú város vezetésével együtt – lobbizni a kormánynál, hogy a következő, 2020-2027 közötti uniós pénzügyi ciklusban, minél több uniós támogatást vehessen igénybe Pécs MJ Város. A napokban megjelent Európai Bizottsági munkaanyag külön kiemeli, hogy 2020 után is kapható uniós támogatás vízi-közművek karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokra.

Az előkészítés alatt álló hitelfelvétel körülményei kísérteties hasonlóságot mutatnak az Elios lámpák, beszerzésével kapcsolatos hitelfelvétellel. Akkor Pécs MJ Város hitelt vett fel a lámpák cseréjére, miközben szinte az összes többi város uniós támogatásból oldotta meg a közvilágítás korszerűsítést.

Az előzetes információink alapján a vízi-közmű karbantartásra illetve felújításra is jelentős uniós forrás nyerhető el, ezért nem szükséges az önkormányzati választások előtti időszakban újabb milliárdos nagyságrendű hitelt felvenni és ezzel tovább terhelni az egyébként is nehéz anyagi helyzetben lévő város illetve cége költségvetését.

A fentiekben leírtakkal kapcsolatos várható kockázatok pontos feltárása érdekében az alábbi kérdéseket tettük fel a Tettye Forrásháznak:

1. Folytat-e a Tettye Forrásház bármilyen formában előkészítő munkákat vízi-közmű karbantartás illetve felújítás terén 8-12 mrd Ft összegű beruházás tekintetében? Amennyiben igen, a beruházási pénzügyi fedezetét milyen forrásból kívánja finanszírozni?

2. Kezdeményezik-e, hogy még az idei évben Pécs MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése tárgyaljon és döntsön egy megközelítőleg 8 mrd Ft összegű, vízi-közmű beruházásra fordítandó hitelfelvételről?

3. Vizsgálta-e a Tettye Forrásház, hogy 2013-2020 és 2020-2027 közötti uniós ciklusokban mekkora összegű uniós támogatás vehető igénybe vízi-közmű felújításra, beruházásra?"0
0
0
0
0

hírek innen, onnan

Holtan találták az otthonában a Prodigy frontemberét

A legnagyobb brit bulvárlapok azt írják, holtan találták meg Keith Flintet az essex-i otthonában. A rendőrség reggel nyolckor ment ki...

Hasznos felszereléseket kaptak a hajdú-bihari önkéntes mentőszervezetek

Debrecen - Az adománnyal a cél elsősorban a lakosság biztonságának erősítése és az emberi életek védelme mondta Kovács Ferenc...

Feladja a leckét a sok program a gyerekeknek az idei Arany Napokon

Debrecen - Sportversenyeket, játékos tanulmányi vetélkedőt rendeznek az Arany Napokon, ahol még egy kiállítást is megnyitottak.

Újabb pofont kapott a Revolut

Nem ez volt a Revolut hete, előbb azzal vádolták meg, hogy pocsék munkahely, majd kiderült, hogy leállította negyed évre a pénzmosás...

Megdöntötték a világ egyik legbizarrabb rekordját: egy hullámvasút kellett hozzá és tilos volt bugyit viselni

Egészen érdekes rekordot állítottak fel a legelszántabb nudista vidámparkozók: 195-en ültek fel egyszerre egy hullámvasútra, de a lényeg...

Durva lépés, 180-ra korlátozzák az új autók végsebességét

2020 tavaszától készülő autóiban a Volvo 180 km/h-ra korlátozza a végsebességet.

Különös alkotások bukkantak fel Szegeden - a fákra fest egy titokzatos művész

A városban már több helyen láthatóak a színes képek.

Három éves bejegyzése miatt kapott tiltást a Facebooktól Apáti Bence

Az RTL-csoport alkalmazottai továbbra is cenzúrázzák a jobboldali-konzervatív közszereplők nyilvános írásait.

Rémálommá váltak a német mindennapok

Naponta legalább 11 késes támadás történik Németországban. Csak tavaly 4100 esetet jegyeztek fel.

A legjobb pillanatban kattintották el a telefon kameráját: a felvételekért még pénzt is kaptak

Nem kell profi fotósnak lenni ahhoz, hogy díjnyertes képeket készítsen az ember: elég, ha nyitott szemmel jár az utcán, és mindig van...

Kikészült a Liverpool menedzsere a labdaszedő gyerektől - videó

A német szakember nehezen viselte a gúnyos tapsot.

Meghalt Keith Flint, a Prodigy énekese

A 49 éves frontembert holtan találták az otthonában.

0

Sport

Ez áll Babos Tímea drámai bejelentésének hátterében: reagált az edző a döntésre

Sopron Edzőváltással próbál véget vetni egyesben mutatott gyenge teljesítményének Babos Tímea (25). A soproni származású játékos tavaly szeptemberben kötött szerződést a horvát szakemberrel, Nikola Horvattal (40).

Flensburgon és Szkopjén át vezetne a magyar csapatok útja a Final4-ba

Mindkét magyar csapat csoportmásodikként zárt a BL-re, így fél szemmel már a negyeddöntőre figyelhet.

Bale nem várta meg az el Clásico végét, még a meccs alatt lelépett

A Marca szerint Gareth Bale a lecserélése után kevéssel hazament a Bernabéuból.

Forma-1: csapatnevet változtatott a Ferrari

A 2019-es F1-es frissített nevezési listán tűnt fel a névváltás, a Ferrari az idei szezontól új névvel fog szerepelni

Meghalt az első győri sikercsapat tagja

Orosz László bajnok és háromszoros kupagyőztes volt a Győri Vasas ETO csapatával.

Ez a lány olyat futott az Eb-n, mint még senki a magyarok közül: célbaérés után szerencsétlen sérülést szenved...

Szerencsétlen bokasérülése miatt Kozák Luca nem állhat rajthoz a 60 méteres gátfutás vasárnap esti fináléjában a glasgow-i fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságon.

NB II: a Vasas kitömte Nyíregyházát, nyert a Gyirmót és a ZTE is

A Magyar Kupában menetelő csapatok meglepő vereséget szenvedtek.

Pozsonyi kifli: lehetetlen rossz képet csinálni Jakabos Zsuzsannáról

Elképesztő mozdulat az Európa-bajnok magyar úszótól.

A Barcelona négy nap alatt végezte ki a Real hazai reményeit

Katalán győzelem a kupában és a bajnokin: jó eséllyel idén is spanyol trófea nélkül marad a Real.

Ronaldo kiharcolt egy kiállítást, drámai rangadót nyert a Juventus

A Napoli kétgólos hátrányból jött vissza, de Insigne büntetőt rontott a meccs végén.

Elhunyt Farkas József

Életének 81. évében elhunyt Farkas József egykori Eb-ezüstérmes röplabdázó, fotóriporter.

0

Bulvár

110 millió forintot talált egy busztakarító az egyik ülés alatt

A becsületes megtaláló leadta a londoni rendőrségen a pénzköteget.

Szabadulószobában dolgozók kitálaltak: sírva röhögős sztorik arról, mennyi hülyeséget látnak egy nap

Vajon milyen őrületes szituációkkal találkoztak már szabadulószobákban dolgozók? A Redditen több vicces sztorit is megosztottak most!

Üzemanyagárak: lesz drágulás, a dízel ára el is szállhat

A közeljövőben nem várható az üzemanyagok jelentősebb áremelkedése, de év végére jelentősen elszállhat, megdrágulhat a gázolaj ára. Igaz biztos prognózissal még a szakértők sem rendelkeznek. Pletser Tamás az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője szerint elképzelhető, hogy a gázolaj és a benzin között sokkal nagyobb lesz az árkülönbözet a mostaninál.

Hagyatéki ügyek: komoly tévedésben vannak az örökösök

Nem a hatóságok feladata az adatok összegyűjtése.

Titokban műtötték: kiderült, mi okozta Koós János halálát

Vasárnap hajnalban jelentette be családja, hogy rövid betegség után 81 évesen elhunyt Koós János. A Ripost megtudta: múlt kedden került kórházba, ott érte a halál. A család később ad tájékoztatást a temetésről.

Ki­szi­vá­rog­tat­ták Sáfrány Emese privát fotóit

Visszaéltek Sáfrány Emese Aleska privát fotóival. Azokat az intim képeket is lenyúlták tőle, amiket csak a barátjának küldött el.

A magas vérnyomás tünetei - Jellemző panaszok

A magas vérnyomás sokáig egyáltalán nem okoz tüneteket, ám az elhanyagolt betegség számos szerv fokozatos károsodását okozhatja. Összegyűjtöttük, hogy mire érdemes mindenkinek odafigyelnie!

Durva időjárás jön: riasztást adtak ki a fél országra

Hétfőn délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől már az ország északi felén a délnyugati, majd északnyugatira forduló szél több helyen viharossá fokozódhat (60-75 km/h) - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Heti horoszkóp március 4-től 10-ig: a Szűz sorsa jó irányt vehet, a Bak hódít a héten

Ígéretesen indul a március, sokan számíthatnak kedvező fejleményekre.

Most kaptuk a hírt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 33 éves énekesnő

Otthon rosszul lett, és hiába rohantak vele a kórházba, az életét már nem tudták megmenteni.

Koós János már 3 hete a haláláról beszélt

A három héttel ezelőtti fellépésén már olyan fájdalmai voltak az énekesnek, hogy járni is alig tudott. Csongrádi Katának megdöbbentő kijelentést tett.

Nagyon becsapós az idei cafeteria

Egy átlagos béren kívüli jutatási keret alig több mint a felére is olvadhat, mire a dolgozó zsebébe jut - számolta ki az Azénpénzem.hu. A gond az, hogy ezzel a választás során esetenként nincs is tisztában a munkavállaló. A cégeknél ugyanis "trükkös" kalkulátorok működnek.

blogmorzsák

Megdőlt egy japán mítosz

A halál és az adók mellett a japán vo­na­tok pontosságát tartottuk az élet biztos pontjainak, ám a legfrissebb statisztikák utóbbit megcáfolják.

Hogyan válasszunk egészséges, természetes kozmetikumot?

Ezeket a feliratok érdemes keresni az összete­vők listáján. Aztán jó messzire elkerülni őket.

Mi az oka a magyar elit Guccimániájának?

Az angol királyi család tagjai miért nem hordanak ilyen szarokat magukon?

Óriásplakát Sződliget határában

„Akinek van humora, mindent tud. Akinek nincs, mindenre képes.”

Visszakaptam az életem, de a lelkem soha nem lesz a régi

„Komolyan kell venni az endometriózis kezdeti tüneteit is.“

Koós Jánosra emlékezünk

Koós János nem csak éneklésre használta a mikrofont, hanem szinkronizálásra is.

Íme a világ egyik legveszélyesebb sportja

160 kilométeres sebességgel egy sílécen? Az osztrákoknál ez simán elképzelhető. Persze nem a sípályán, hanem egy Porsche 356-hoz kötve. Mutatjuk a megdöbbentő felvételeket.

Női mellek sokkolták le az Aspergeres férfit

Egy huszonkilenc éves nő tizenhat hónapot kapott azért, mert az utcán lesokkolt egy vele beszélgető Aspergeres férfit.

Ezért volt az Aranyélet a legütősebb sorozatunk

A vagány akciózást, a gyomor­bor­zoló drámát és a közéleti szókimondást is új szintre emelte minden idők legjobb magyar tévésorozata.

Pizzaháború Nápoly­ban - mindenki akar egy szeletet

Idén már a harmadik éttermet éri támadás Nápoly belváro­sá­ban, az akciók hátterében pedig feltehetőleg a helyi maffia áll.

Ilyen az, amikor megtapasztalod az emberséget Marokkóban

Ugyanazt, amit például Erdélyben is szeretsz.

Megismételhetetlen véletlenek pillanatfotókon

Imádjuk azokat a fotósokat, akik az élet apró, észrevét­le­nül tova­illanó, mégis zseniálisan sokat­mondó pillanatait örökítik meg.

0


0